آموزش های ورزشی

رژیم غذایی گیاهی یا رژیم گیاهخواری چیست؟

رژیم غذایی گیاهی یا رژیم گیاهخواری چیست؟

رژیم گیاهخواری اخیرا محبوبیت گسترده‌ای در بین مردم پیداکرده است. برخی مطالعات نشان میدهد که گیاهخواران تا ۱۸٪ از جمعیت جهانی را تشکیل می‌دهند .

هورمون های شادی آور

هورمون های شادی آور

هورمون ها مواد بیوشیمیایی هستند که متابولیسم بدن را تنظیم می کنند. سلامتی، خلق و خو و ظاهر،همه چیز به آنها بستگی دارد. ما به آنها فکر نمی کنیم، مگر اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی شویم.

1